Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Europa bez granic - nowe perspektywy zawodowe dla młodych"


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej po raz czwarty koordynował organizację Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Tym razem spotkanie młodzieży z Polski, Niemiec i Francji odbyło się w Północnej Nadrenii-Westfalii (Dortmund), w dniach 1 - 7 lipca br.

Regionalny Trójkąt Weimarski to trójstronne, międzynarodowe porozumienie o współpracy pomiędzy regionami: Województwem Śląskim, Północną Nadrenią-Westfalią w Niemczech oraz regionem Nord-Pas de Calais we Francji, mające na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój społeczno-gospodarczy regionów. Jednym z priorytetów oświadczenia o współpracy Regionów Europejskich jest intensyfikacja wymiany młodzieży uczącej się trzech regionów partnerskich.Celem spotkań, odbywających się co roku w jednym z trzech regionów partnerskich, jest umożliwienie młodym ludziom spotkania z rówieśnikami z krajów Trójkąta Weimarskiego, wymiany doświadczeń, a tym samym wzmocnienie postaw dialogu i współpracy młodego pokolenia. W każdym spotkaniu biorą udział 15-osobowe grupy młodych ludzi z Francji, Niemiec i Polski, mających za sobą pierwsze doświadczenia w działalności na rzecz lokalnej i regionalnej społeczności oraz zainteresowanych problematyką europejską.

W 2007 roku temat przewodni Szczytu Młodzieży w Dortmundzie brzmiał: "Europa bez granic - nowe perspektywy zawodowe dla młodych". Do udziału w nim zaprosiliśmy aktywne i zaangażowane w działalność lokalną osoby zainteresowane problematyką europejską, w wieku 17-22 lat, posiadające dobrą znajomość języka niemieckiego i/lub francuskiego. Udało nam się stworzyć interesującą i silną grupę młodych ludzi, mogących godnie reprezentować Województwo Śląskie podczas międzynarodowych spotkań młodzieżowych.Tematyka nowych perspektyw w życiu zawodowym to tematyka ważna szczególnie dla młodych mieszkańców wielokulturowego regionu, jakim jest Górny Śląsk. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stworzyło przed młodzieżą nowe możliwości w dostępie do edukacji, kultury, jak i rynku pracy. Dzięki poruszeniu tematyki perspektyw zawodowych dla osób młodych podczas Szczytu Młodzieży uczestniczki/cy z Województwa Śląskiego zapoznali się z sytuacją ludzi młodych na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, poznali nowe możliwości samorealizacji, a także alternatywne możliwości dla rozwoju własnej aktywności zawodowej.« wsteczKONTAKT
Dorota Małek,

tel. (32) 232 49 02 wew.120,

fax: (32) 232 49 01,

e-mail: eu@haus.pl

PARTNERZY
Projekt finansowany jest z budżetu samorządu Województwa Śląskiego