Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Jak pomagać, żeby sobie nie szkodzić - korzyści współpracy międzysektorowej"


06 lipca 2007 r. w Ośrodku Partnerstwa Lokalnego przy  Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu odbyło się spotkanie dla przedsiębiorców województwa opolskiego pt. "Jak pomagać, żeby sobie nie szkodzić - korzyści współpracy międzysektorowej".

Było to już drugie spotkanie tego rodzaju. Wśród uczestników obecni byli przedstawiciele wielu znanych firm województwa opolskiego.

Podczas spotkania zaprezentowano działalność Ośrodka Partnerstwa Lokalnego przy Domu Współpracy Polsko- Niemieckiej na przykładzie kooperacji Zakładu Aktywności Zawodowej przy Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym i firmy Kler z Dobrodzienia.

Omawiano również zagadnienie Partnerstwo Publiczno-Prywatnego, jako przykładu współpracy sektora prywatnego i samorządu oraz kwestię osób niepełnosprawnych na rynku pracy, która powróciła w wystąpieniu pani Sylwii Lewandowskiej, Kierownika Działu Realizacji Pomocy Publicznej z Opolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

"Darowizny i ich wpływ na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych" były kolejnym tematem, po którym uczestnicy gorąco i chętnie wymieniali swoje doświadczenia. W rezultacie przedstawiający temat pan Andrzej Michalik ze Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w Katowicach musiał odpowiadać na liczne wątpliwości dotyczące przekazywania darowizn na cele społeczne.

Ostatnim tematem były "Pieniądze na rozwój firm". Ofertę funduszy pożyczkowych Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych zaprezentował pan Wojciech Pieczonka.

 

 

 

 

Projekt realizowany przy udziale środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej