Logo DWPN 1%

Cykl imprez kulturalnych
Dodaj do ulubionychTradycją Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej stały
się organizowane corocznie projekty kulturalne w ramach Seminarium Śląskiego w
Kamieniu Śląskim. Także i w tym roku zaprosiliśmy Państwa do uczestnictwa w
cyklu imprez o charakterze kulturalnym odbywających się w dniach 1-6
października 2007. Zaproponowaliśmy Państwu trzy prezentacje filmowe połączone
ze spotkaniami autorskimi; wszystkie pokazane filmy są dokumentami ukazującymi
zawiłe kwestie polsko-niemieckiej historii, pojednania, a także współpracy. Jako
widzowie mieli Państwo okazję przyglądać się poruszanym kwestiom z różnych
perspektyw - poprzez pryzmat sportu, literatury i poezji, a także
filozofii.

W programie znalazły się następujące (współ)produkcje
Domu:

Film "Alfabet Gerarda Cieślika"

Produkcja filmu: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, "Antena Górnośląska"
Studio Programów i Filmów Telewizyjnych

Zaprezentowany film pt. "Alfabet
Gerarda Cieślika" stanowił integralną część wystawy "Górnoślązacy w polskiej i
niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej - wczoraj i dziś. Sport i
polityka w XX w." przygotowanej przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i
prezentowanej podczas ubiegłorocznego Seminarium Śląskiego.

Jako
widzowie filmu "Alfabet Gerarda Cieślika" mieliśmy możliwość przejechania wraz z
Gerardem Cieślikiem przez niemalże cały Górny Śląsk - czerwonym śląskim
tramwajem. Ów wielki piłkarz pokazał miejsca związane z historią futbolu,
opowiedział o swoich wybitnych kolegach z boiska, wspominał... Zarówno wystawa,
jak i film, są nietypową opowieścią o historii Górnego Śląska poprzez pryzmat
sportu - piłki nożnej. Ukazują światowej rangi piłkarzy, pochodzących ze Śląska,
których wydarzenia polityczne niejednokrotnie zmuszały do dokonywania
najtrudniejszych wyborów - tych sportowych, jak i życiowych. Osiągnięcia
piłkarskie śląskich futbolistów w świetle zawieruchy XX wieku stały się
pouczającą lekcją historii regionalnej i lokalnej. Po prezentacji filmu
zaprosiliśmy Państwa na dyskusję moderowaną przez p. Pawła Czado (dziennikarz
Gazety Wyborczej) oraz Witolda Łastowieckiego (dziennikarz tygodnika "Tylko
piłka").

Videoportret pt. "TADEUSZ RÓŻEWICZ - niemiecka
poezja i historia. Pojednanie mimo wszystko"
oraz spotkanie z jego
twórcą - Piotrem (Peterem) Lachmannem
Produkcja
videoportretu: Lothe Lachmann Videoteatr "Poza"

"Was bleibet aber,
stiften die Dichter" (To, co zostaje, ustanowione jest przez poetów).
To zdanie Hölderlina, przywołane przez Tadeusza Różewicza w jego własnej poezji,
służyło za motto zaprezentowanego videoportretu Piotra Lachmanna. Dzieło jest
częścią tryptyku "Tadeusz Różewicz - twarz poezji", poświęconą relacjom
polsko-niemieckim. Droga do pojednania polsko-niemieckiego jest pełna wybojów,
wciąż nowych zakrętów i przekrętów. Zdaniem Piotra (Petera) Lachmanna,
niemiecko-polskiego poety i artysty video, to pojednanie najpełniej dokonało się
w dziele jednego z najwybitniejszych poetów światowych, Tadeusza Różewicza. I
jest dzięki wielkości jego poezji znakomitym wkładem w europejską kulturę
dialogu i przezwyciężenia urazów. W unikalnym dokumencie para-filmowym,
realizowanym na przestrzeni wielu dziesięcioleci wspólnie z Tadeuszem
Różewiczem, doszedł do głosu poeta, były żołnierz oddziału partyzanckiego AK,
który jako jeden z pierwszych wyciągnął rękę w stronę byłego wroga. Różewicz
opowiedział o swoim bardzo osobistym stosunku do literatury i poezji
niemieckiej, której znajomość wciąż pogłębiał, by w swoich własnych wierszach
stworzyć rodzaj intertekstualnego wzorca dialogu z kulturą i myślą zachodniego
sąsiada.
Projekcja filmowa poprzedzona została komentarzem autorskim twórcy
videoportretu - Piotra (Petera) Lachmana - poety, tłumacza, reżysera
teatralnego.

Film o życiu i filozofii Edyty Stein pt.
"Kto szuka prawdy..."

Produkcja filmu: Dom
Współpracy Polsko-Niemieckiej, Samorząd Miasta Gliwice, Multimedialne Archiwum
Filozofii
"Kto szuka prawdy..." to film o filozofii i życiu dr Edyty Stein -
jednej z najbardziej niezwykłych postaci Europy XX wieku, odgrywającej znaczącą
rolę w religijno-kulturowo-filozoficznej przestrzeni w jakiej kształtuje się
tożsamość Europy; postaci ważnej i symbolicznej także dla polsko-niemieckiego
dialogu i pojednania. Przewodnim tematem filmu była intelektualna i duchowa
droga Edyty Stein, jaką przeszła od lat młodości we Wrocławiu aż do tragicznej
śmierci w Auschwitz-Birkenau podczas II wojny światowej. Jako widzowie mieliśmy
możliwość znalezienia się w niemal wszystkich ważnych miejscach związanych ze
Stein, a także posłuchania o najważniejszych zagadnieniach filozoficznych
nurtujących dr Stein. W filmie, w roli znawców biografii i filozofii tej
wybitnej kobiety, wystąpili: karmelitanka s. Immakulata Adamska (pierwszy i
jedyny raz przed kamerami), prof. dr hab. Anna Grzegorczyk z Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz ks. prof. Witold Broniewski ze Stuttgartu.

Jednocześnie w holu Zamku można było oglądać
wystawę "Śląskie uzdrowiska", przygotowaną przez słuchaczy
sekcji niemieckiej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu pod
kierunkiem Małgorzaty Wysdak. Wystawa prezentowana była przez cały czas trwania
XII Seminarium Śląskiego w Kamieniu Śląskim.
Tegoroczna - kolejna już wystawa
po "Śląskich rodach i ich rezydencjach", "Śląskich krajobrazach przemysłowych"
oraz "Śląskich założeniach patronackich" - pełna była odkryć i niespodzianek.
Pokazała Śląsk przez pryzmat wody (terapii wodą), prezentowała bogatą historię
śląskich kurortów i interesujących gości, którzy przyjeżdżali wielokrotnie,
wychwalając atmosferę, walory lecznicze, krajobrazowe czy też bogatą ofertę
kulturalną.
Ekspozycja była efektem półrocznej pracy słuchaczy NKJO, którzy z
zaangażowaniem docierali do ciekawych historycznie i architektonicznie miejsc
uzdrowiskowych na całym Śląsku. Przedstawiła 28 uzdrowisk, od Szczawna Zdroju
poczynając, przez zapomniane już uzdrowiska opolskie, na czeskim (wcześniej
austriackim) Jeseniku kończąc. Poprzez fotografie, opracowania historyczne czy
opisy technologii leczenia udało się oddać niepowtarzalny klimat uzdrowiskowego
krajobrazu - krajobrazu pachnącego siarczanem leczniczych wód, egzotycznych
kwiatów parkowych alei, pobrzmiewającego nocną muzyką i letnimi flirtami.« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej