Logo DWPN 1%

XII Seminarium Śląskie
Dodaj do ulubionych

Związek Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce

Duszpasterstwo Grup Mniejszości Narodowych Diecezji
Opolskiej

Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa w
Opolu

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zorganizował wraz ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Duszpasterstwem Grup Mniejszości Narodowych Diecezji Opolskiej oraz Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa w Opolu XII Seminarium Śląskie, któremu w roku bieżącym towarzyszył temat przewodni: "Śląsk w polsko-niemieckiej i europejskiej wspólnocie interesów". Seminarium odbyło się w terminie 1 - 6 października 2007 r. na Zamku w Kamieniu Śląskim, ul. Parkowa 1a.

Patronat honorowy nad XII Seminarium Śląskim objęli: Janusz Moszyński, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego.

Tradycyjne już debaty na Zamku w Kamieniu Śląskim stanowią od lat doskonałą okazję dla mieszkańców naszego regionu do spotkania z osobistościami z polskiego i niemieckiego świata nauki, polityki i kultury oraz do otwartej wymiany poglądów w atmosferze wzajemnego zaufania i poszanowania odmienności poglądów. XII Seminarium Śląskie było kontynuacją dotychczasowego dorobku oraz kolejną okazją do dyskusji ważnych zagadnień dotyczących szeroko pojętej problematyki perspektyw rozwoju Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tego regionu jako obszaru wielokulturowej tradycji.

Myśl przewodnią tegorocznego seminarium stanowiły rozważania nad miejscem Śląska na mapie innych regionów Europy, przy czym ważnym odniesieniem była rola mniejszości niemieckiej w procesie budowania przyjaznych stosunków polsko-niemieckich oraz zrębów nowoczesnej tożsamości regionalnej w oparciu o pamięć i wiedzę o wielokulturowym oraz wieloetnicznym dziedzictwie Górnego Śląska.

50 rocznica podpisania Traktatów Rzymskich, stanowiących fundament budowania europejskiej wspólnoty interesów oraz objęcie przez Niemcy w pierwszej połowie 2007 r. przewodnictwa w Radzie UE, skłoniły nas do podjęcia dyskusji na tematy dotykające najbardziej aktualnych problemów politycznych, społecznych i gospodarczych, w tym przede wszystkim spraw i wyzwań stojących przed Polską i Niemcami w zakresie kształtowania wspólnej przyszłości Europy.

W ramach seminarium zostały ponadto omówione wybrane kwestie dotyczące polityki samorządowej w kontekście roli aktywnej współpracy polsko-niemieckiej dla rozwoju regionu.

 

 

Patronat honorowy:

 

Projekt współfinansowany ze środków zwrotnych Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pochodzących z wcześniejszych dotacji Rządu Republiki Federalnej Niemiec.« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej