Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Zajęcia międzykulturowe w polskim systemie edukacji na przykładzie kulturowej różnorodności Górnego Śląska"


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej po raz kolejny organizuje cieszące się dużym zainteresowaniem seminaria dla multiplikatorów i nauczycieli z zakresu edukacji międzykulturowej. Tematem seminariów będą "Zajęcia międzykulturowe w polskim systemie edukacji na przykładzie kulturowej różnorodności Górnego Śląska".

Do udziału w seminariach serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województw śląskiego i opolskiego - multiplikatorów i nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, języka niemieckiego, dyrektorów a także wychowawców. Dwudniowe seminarium z zakresu edukacji międzykulturowej składać się będzie z elementów teorii i praktyki (warsztaty) z metodyki pracy z młodzieżą w ramach zajęć szkolnych, a poprowadzą je doświadczeni trenerzy.

Seminarium dla nauczycieli - z województwa śląskiego - nt. "Zajęcia międzykulturowe w polskim systemie edukacji na przykładzie kulturowej różnorodności Górnego Śląska"

Termin: 18 - 19 października 2007 roku

Miejsce: Gliwice, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27
Opłata: bezpłatnie
(w związku z ograniczoną ilością miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń)

Seminarium dla nauczycieli - z województwa opolskiego - nt. "Zajęcia międzykulturowe w polskim systemie edukacji na przykładzie kulturowej różnorodności Górnego Śląska"

Termin: 25 - 26 października 2007 roku

Miejsce: Opole, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2

Opłata: bezpłatnie (w związku z ograniczoną ilością miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń)

Edukacja międzykulturowa służy pełniejszemu zrozumieniu ludzi różnych kultur tworzących współczesne społeczeństwa - także społeczeństwa jednoczącej się Europy; ma na celu wychowanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, akceptacji i pozbawionego stereotypów dialogu, a także otwartości na współpracę. Tylko poprzez naukę odkrywania podobieństw między ludźmi różnych narodowości czy mniejszości narodowych, przy jednoczesnym szacunku dla ich odmienności, możliwe będzie wychowanie młodego człowieka pozbawionego uprzedzeń na tle narodowym, współtworzącego nowoczesne otwarte społeczeństwo.

Zwłaszcza w wielokulturowym regionie, jakim jest tradycyjnie Górny Śląsk, ogromnego znaczenia nabiera konieczność poszerzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego o elementy z zakresu edukacji międzykulturowej.

Cykl seminariów dla multiplikatorów i nauczycieli "Zajęcia międzykulturowe w polskim systemie edukacji na przykładzie kulturowej różnorodności Górnego Śląska" ma na celu zapoznanie uczestników seminarium z nowoczesnymi, skutecznymi a jednocześni atrakcyjnymi dla uczniów metodami pracy z młodzieżą szkolną, służącymi pogłębianiu tolerancji i zrozumienia dla współobywateli o odmiennej tożsamości kulturowej współtworzących nasze społeczeństwo.

Potwierdzenie udziału w seminarium - dla nauczycieli z województwa śląskiego
Potwierdzenie udziału w seminarium - dla nauczycieli z województwa opolskiego

Zgłoszenie udziału oraz dalsze informacje: Katarzyna Sekuła, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice, tel. (0 32) 232 49 02 wew. 105, fax (0 32) 232 49 01; e-mail: katarzyna.sekula@haus.pl

 

Patronat:

Marian Drosio - Śląski Kurator Oświaty

Leszek Adam Zając - Opolski Kurator Oświaty

Partner:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej