Logo DWPN 1%

II Gliwickie Forum Europejskie
Dodaj do ulubionychII Gliwickie Forum
Europejskie
- Organizacje pozarządowe i społeczeństwa lokalne na rzecz
rozwoju regionów, 8 września br.

Organizacjom pozarządowym z województw śląskiego i
opolskiego, które zaprezentowały swój dorobek podczas II Gliwickiego Forum
Europejskiego składamy serdecznie podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie
stoisk, na których zaprezentowały swoją działalność, a dzięki temu urozmaiciły
część plenerową Forum.
Podczas II Gliwickiego Forum Europejskiego gościliśmy
także NGOs z regionu partnerskiego województwa śląskiego - Północnej
Nadrenii-Westfalii oraz wielu aktywnych mieszkańców regionu, którzy zapoznali
się z dorobkiem i działalnością lokalnych (i nie tylko) organizacji
pozarządowych, wzięli udział w ciekawych warsztatach i wykładach, a wszystko to
w ogrodowym otoczeniu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej umilały następujące
atrakcje: stoiska, pokazy i występy wybranych organizacji.

Poza częścią seminaryjną nie zabrakło również
programu kulturalnego, a w nim występów tanecznych Gliwickiego Stowarzyszenia
Taneczno-Sportowego "SZOK-Gliwice", pokazów szermierki późnośredniowiecznej
prezentowanych przez stowarzyszenie "Chorągiew Ziemi Górnośląskiej", wystawy
plakatów i projekcji reklam społecznych omawianych przez Stowarzyszenie na rzecz
Forum Inicjatyw Pozarządowych, a także akompaniamentu zespołu jazzowego
ŁAGOCKI-HORNIK DUO, który umilał czas w trakcie odpoczynku w Forum Cafe -
ogrodowej kawiarence.

Wszyscy uczestnicy Forum mieli okazję wziąć udział
w konkursie i wytypować najatrakcyjniejsze stoisko prezentujące
się podczas spotkania. Organizacją, która najatrakcyjniej zaprezentowała swój
dorobek, okazała się Plantacja Sztuki, a nagrodę dla
uczestników biorących udział w konkursie wylosował p. Jarosław
Zimoląg.

Urozmaicona forma Forum oferowała 4 bloki
tematyczne:
Blok I - Organizacje pozarządowe w odpowiedzi na problemy
społeczne

Blok II - Od aktywnego społeczeństwa
obywatelskiego do organizacji pozarządowych

Blok III -
Międzysektorowa i międzynarodowa współpraca organizacji pozarządowych na
rzecz rozwoju regionu

Blok IV - Wspólna Europa, wspólne
pomysły, wspólne działania. Aktywność młodzieży i jej wychowanie w różnorodności
kulturowej

Dla zainteresowanych uczestników udostępnione
zostały dwa punkty informacyjne: "Dobry start"
- gdzie pracownicy Inkubatora Organizacji Pozarządowych przy GCOP odpowiadali na
pytania związane z założeniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej,
pierwszymi dotacjami, zarządzaniem projektami etc. oraz "Opera TFI
S.A."
- gdzie eksperci Funduszu doradzali, jak skutecznie zarządzać
środkami finansowymi organizacji pozarządowych.

Na tegorocznym Forum zaprezentowały się następujące
organizacje:
AEGEE-Gliwice - Europejskie Forum Studentów
(Gliwice)
Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka (Bielsko-Biała)
Bielskie
Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI (Bielsko-Biała)
Centrum Działalności
Podwodnej "Nurek-Bytom" (Bytom)
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
(Rybnik)
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej (Gliwice)
Gliwicki Klub Filmowy
"WROTA" (Gliwice)
Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe "SZOK-Gliwice"
(Gliwice)
Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
Forum Firm Miasta
Radlin (Radlin)
Fundacja dla Śląska (Katowice)
Opolskie Centrum Demokracji
Lokalnej FRDL (Opole)
Plantacja Sztuki (Gliwice)
Polski Klub Ekologiczny
Koło Miejskie w Gliwicach (Gliwice)
Polski Związek Esperantystów
(Gliwice)
Stowarzyszenie Chorągiew Ziemi Górnośląskiej
(Gliwice)
Stowarzyszenie "Nasze Biskupice" (Zabrze)
Stowarzyszenie
Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej GFPS-Polska
(Kraków)
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i
Przyjaciół "SON" (Gliwice)
Stowarzyszenie Polska Młodych
(Kraków)
Stowarzyszenie Pomocy "SERCE" (Chorzów)
Stowarzyszenie Współpracy
Regionalnej (Chorzów)
Stowarzyszenie YOSTUS (Zabrze)
Stowarzyszenie Zwykłe
"Grupa Wsparcia" (Katowice)
Śląska Liga Walki z Rakiem (Katowice)Śląski
Bank Żywności (Ruda Śląska)

 

Projekt objęty Patronatem Prezydenta Miasta
Gliwice.

Współorganizator:

Gliwickie
Centrum Organizacji Pozarządowych

Partnerzy:

Konsulat
Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

Samorząd Miasta Gliwice

 

Patroni medialni:

Nowiny Gliwickie
Radio Plus
TVP Katowice
Telewizja Gliwice
Nowa Trybuna Opolska
Radio Opole


« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej