Logo DWPN 1%

"Europejskie Dni Tolerancji na Śląsku"
Dodaj do ulubionychEuropejskie Dni Tolerancji na Śląsku, 3 - 7 grudnia 2007 roku
Gliwice, Bytom, Bielsko-Biała, Tarnowskie Góry, Rybnik

Projekt zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

"Europejskie Dni Tolerancji na Śląsku" trwały pięć dni, od poniedziałku 3 grudnia do piątku 7 grudnia br., i odbywały się w pięciu miastach Śląska: Gliwicach, Bytomiu, Bielsku-Białej, Tarnowskich Górach i Rybniku. Program projektu okazał się - tak jak i w zeszłym roku - wart uwagi dla mieszkanek/ców województwa śląskiego, o czym świadczyła wysoka frekwencja podczas wszystkich spotkań. Stąd chcieliśmy podziękować wszystkim uczestniczkom/kom projektu, zwłaszcza młodzieży gimnazjalnej i licealnej wraz z nauczycielkami/lami i opiekunkami/nami, która przybyła najliczniej i stanowiła główna grupę odbiorczyń/ców zaplanowanych przedsięwzięć. Mamy nadzieję, że projekt spełnił swoje zadanie i dotarł do społeczeństwa z uniwersalnym przesłaniem otwartości i wrażliwości w duchu tolerancji. Zależało nam na poszerzeniu świadomości społecznej odnośnie zjawisk dyskryminacji, uprzedzeń i wykluczenia oraz prawnych - i nie tylko - sposobów im przeciwdziałania. Spotkania miały także na celu promowanie znajomości praw człowieka zagwarantowanych Konstytucją i postawy zrozumienia wobec szeroko pojętej różnorodności w społeczeństwie polskim, przed którym po wstąpieniu Polski do UE staje wyzwanie międzykulturowego dialogu w jednoczącej się Europie.

Pierwszy dzień - odbywający się w Gliwicach (3 grudnia) - poświęcony był prawom człowieka zagwarantowanym w Polskiej Konstytucji i ich przełożeniu na praktykę. Drugiego dnia w Bytomiu (4 grudnia) poruszone zostały tematy równych szans i równych praw oraz problematyka wykluczenia społecznego. Trzeciego dnia w Bielsku-Białej (5 grudnia) odbyło się seminarium na temat społecznych ról współczesnej Polki i równości płci w praktyce. Natomiast czwarty i piąty dzień - na które składały się warsztaty dla młodzieży i nauczycielek/li - upłynęły w Tarnowskich Górach (6 grudnia) i Rybniku (7 grudnia) pod hasłem edukacji dla tolerancji.

Wieczorną część "Europejskich Dni Tolerancji na Śląsku" wypełnił program kulturalny, podczas którego można było obejrzeć pokazy filmów* dotykających problematyki praw człowieka i tolerancji w Gliwicach, Bielsku-Białej, Tarnowskich Górach i Rybniku oraz wystawę "A-Z (gabloty edukacyjne)" i projekcję reklam społecznych w Bytomiu.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy m.in. przedstawicielki/li i pracowniczki/ów uczelni wyższych, samorządu lokalnego, mniejszości wyznaniowych i narodowych, jak również trenerki/ów organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką tolerancji, równouprawnienia, praw człowieka, dyskryminacji oraz wielokulturowości. Zaproszenie przyjęły/li także: przedstawicielki/le Organizacji Narodów Zjednoczonych (Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP), Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, Centrum Edukacji Twórczej, Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych "Mikuszewo", Fundacji "Przestrzeń Kobiet", oraz Śląskiej Strefy Gender.

Wszelkich informacji o zakończonym projekcie udzielają Iwona Ignasiak i Dorota Małek, asystentki projektu, tel.: (032) 232-49-02, wew. 120 fax.: (032) 232-49-01, e-mail: mlodziez@haus.pl, ce@haus.pl

Udział w projekcie był bezpłatny. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w trzeciej edycji projektu "Europejskie Dni Tolerancji na Śląsku" w 2008 roku zapraszamy do śledzenia informacji o przedsięwzięciu na stronie www.haus.pl na przełomie października i listopada 2008, gdzie wszelkie wiadomości nt. projektu zamieszczane będą z dużym wyprzedzeniem

 

* filmy udostępnione przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Stowarzyszenie Kobiet Konsola i Śląską Strefę Gender

 

Partner:


Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit


Partner merytoryczny projektu:
Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu

 

Współpraca organizacyjna (kolejność alfabetyczna):


Bytomskie Centrum Kultury


Galeria
Kronika


Rybnickie Centrum Kultury


Śląska Strefa Gender

 

Patroni medialni:


Życie
Bytomskie


Gwarek


Gazeta
Beskidzka


Radio
CCM


Radio
90

 

Patronat honorowy nad bytomską częścią "Europejskich Dni
Tolerancji na Śląsku" objął Prezydent Miasta Bytom Piotr Koj

 

 « wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej