Logo DWPN 1%

Trening Wystąpień Publicznych
Dodaj do ulubionychWarsztaty edukacyjne "Trening Wystąpień Publicznych"
14 - 16 grudnia 2007 roku, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży biorącej udział w debatach oksfordzkich Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza młodzież w wieku od 15 do 18 lat do udziału w drugim cyklu w warsztatów z zakresu wystąpień publicznych organizowanych w terminie od 14 do 16 grudnia br. w gliwickiej siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Bycie mówcą strony pro lub kontra to często dla większości uczestników debat pierwszy żywy kontakt z wystąpieniami i publiką. Organizowany "Trening Wystąpień Publicznych" to warsztaty z autoprezentacji, retoryki i erystyki, których celem jest profesjonalne przygotowanie młodzieży do wystąpień na forum publicznym.

Szuka i techniki autoprezentacji, umiejętność doboru form retorycznych dla przedstawienia odpowiednich argumentów i prawidłowej prezentacji wypowiedzi, mowa ciała, kultura dyskusji, retoryka, sposoby zdobywania zaufania i pobudzania publiczności czy umiejętności panowania nad stresem to tylko niektóre punkty wchodzące w program warsztatów.

"Trening Wystąpień Publicznych" stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie młodych ludzi, którzy coraz częściej będą brali czynny udział w życiu społecznym, a co za tym idzie - w wystąpieniach publicznych i umożliwi im zdobycie umiejętności w tym zakresie i przygotuje do profesjonalnych wystąpień. Umiejętności budowy strategii komunikacyjnych zdobyte podczas warsztatów przydadzą się także, a może przede wszystkim, podczas prezentacji maturalnej, rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminów ustnych.

Do udziału w projekcie zgłosiło się 50 osób. Na podstawie nadesłanych listów motywacyjnych Jury składające się z przedstawicielek Centrum Europejskiego Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej wybrało uczestniczki i uczestników warsztatów. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc do udziału w projekcie zostało zaproszonych 20 osób.« wsteczKONTAKT
Marzena Karch,

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,

ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice,

tel.: 032 232-49-02,

fax: 032 232-49-01,

e-mail: marzena.karch@haus.pl

DO POBRANIA
 Program warsztatów

PARTNERZY

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit