Logo DWPN 1%

"Śląska Akademia CSR"
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej zakończył realizację projektu "Śląska Akademia CSR", którego celem było kompleksowe omówienie, w gronie kilkunastu wybranych młodych osób z naszego regionu, koncepcji Corporate Social Responsibility (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) i zagadnień jej pokrewnych. Ostatnie seminarium połączone było z uroczystym zamknięciem projektu i stanowiło okazję do podsumowania przebiegu przedsięwzięcia.

Pomysł wdrożenia tematyki Corporate Social Responsibility do programu Akademii powstał w ścisłej współpracy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej z Fundacją im. Friedricha Eberta. W opracowaniu koncepcji projektu aktywny udział wzięli również: Fundacja CentrumCSR.PL oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Położenie nacisku na tematykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu narodziło się przekonania, że promocja tej innowacyjnej koncepcji wśród mieszkanek/-ów, decydentów i regionalnych przedstawicieli biznesu może mieć ogromne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Górnym Śląsku. Projekt "Śląska Akademia CSR" "Śląską Akademię CSR" rozpoczęło w marcu br. otwarte seminarium inauguracyjne, na które zaproszeni zostali przedstawiciele/-ki organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz ważnych w regionie podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem firm, które uzyskały tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" i "Firma Równych Szans".

W ramach "Śląskiej Akademii CSR" poruszono kwestie teoretyczne związane z koncepcją CSR, takie jak: definicje CSR, pojęcie interesariuszy, corporate citizenship, CSR a Public Relations, CSR jako narzędzie promowania równouprawnienia płciowego. Dodatkowo program Akademii obejmował część warsztatową, w ramach której odbyły się warsztaty z: zarządzania projektami, komunikacji interpersonalnej, sztuki wystąpień publicznych i kontaktów z mediami.

Projekt zakończył się czerwca br. uroczystym seminarium podsumowującym projekt, podczas którego, oprócz wystąpień zaproszonych gości, odbyła się ewaluacja przedsięwzięcia. Uczestniczki i uczestnicy oceniły/li projekt bardzo pozytywnie, jako odpowiadający ich oczekiwaniom i stanowiący doskonałą okazję do spotkania osób, które zajmują się zagadnieniem CSR  zawodowo. Jednocześnie, zarówno przedstawiciele partnerów merytorycznych, jak i osoby uczestniczące w projekcie podzielili się uwagami, co do zmian i ulepszeń w następnej edycji Akademii. Na zakończenie wręczone zostały certyfikaty uczestnictwa.

Seminaria i warsztaty w ramach projektu odbywały się w weekendy na terenie województw śląskiego i opolskiego: w Gliwicach, Kamieniu Śląskim, Opolu, Niewieszu, Chorzowie i Łubowicach.

Uczestniczki i uczestnicyDo projektu zaprosiliśmy osoby, które spełniały warunki określone w zasadach uczestnictwa, tj. zamieszkanie na terenie województw śląskiego lub opolskiego, aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności i zainteresowanie problematyką Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.Tegoroczni absolwentki/ci to przedstawicielki/-e zarówno organizacji pozarządowych, administracji publicznej, sektora biznesu, jak i osoby studiujące.Mamy nadzieję, że dzięki Akademii wszystkie osoby uczestniczące w projekcie, z większą świadomością i poszerzonymi kompetencjami pełnić będą rolę liderek/-ów społeczności lokalnej, a zdobyte w trakcie seminariów i warsztatów wiadomości oraz praktyczne umiejętności pozwolą w efektywny sposób działać w obszarze propagowania i wdrażanie koncepcji CSR w sferze zawodowej i społecznej.« wsteczPARTNERZY

Fundacja CentrumCSR.PL


Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach

Projekt realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta.