Logo DWPN 1%

Szkoły Letniej CSRegion
Dodaj do ulubionychSzkoła Letnia CSRegion to wspólne przedsięwzięcie edukacyjno-badawcze Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach oraz partnerów merytorycznych: Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach oraz Wyższej Szkoły Nauk i Sztuk Stosowanych (HAWK) w Göttingen. Projekt zrealizowany został w ramach inicjatywy "CSR dla Górnego Śląska", mającej na celu propagowanie wiedzy na temat innowacyjnej koncepcji Corporate Social Responsibility i jej roli w skutecznym zarządzaniu regionem.

Projekt skierowany był do grupy 20 studentek/-ów z Polski i Niemiec, którzy podczas tygodniowego pobytu na Górnym Śląsku (16-22 września br.) nie tylko uzyskali cenną wiedzę na temat modelu CSR w kontekście zarządzana regionalnego, ale także - poprzez  wizyty studialne i wywiady z przedsiębiorcami - uczestniczyli w badaniach monitorujących, w jakim stopniu koncepcja CSR znajduje swoje zastosowanie w strategii przedsiębiorstw działających w regionie.Przyszłymi beneficjentami projektu staną się samorządowcy, przedsiębiorcy, pracownicy organizacji pozarządowych i inne osoby zainteresowane zagadnieniem CSR, jak również wynikami badań i wytycznymi postępowania przy wdrażaniu CSR, opracowanymi przez studentki/-ów.

Poprzez organizację Szkoły Letniej CSRegion zapewniliśmy jego uczestni(cz)kom:

  • bezpłatny udział w nowatorskim polsko-niemieckim projekcie edukacyjno-badawczym
  • możliwość poznania regionu Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy socjologicznej   
  • zapoznanie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz zarządzania regionem
  • kształcenie umiejętności badania zjawisk społecznych na przykładzie CSR
  • współpracę naukową oraz wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy polskimi i niemieckimi studentami pod okiem ekspertów w dziedzinie CSR z obu krajów
  • bezpośredni kontakt z kadrą zarządzającą przedsiębiorstwami Górnego Śląska
  • uzyskanie zaliczenia z przedmiotu zarządzanie regionem z wpisem do indeksu
  • zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd do wizytowanych przedsiębiorstw

Do udziału w Szkole Letniej CSRegion zaprosiliśmy studentki/ów i absolwentki/ów z woj. śląskiego i opolskiego, spełniających następujące kryteria: - zainteresowanie tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzania regionem- bardzo dobra znajomość języka angielskiego- podstawy wiedzy na temat metod badań socjologicznych (wywiady)Zaangażowanie w działalność społeczną, ekologiczną i/lub komunikatywna znajomość języka niemieckiego były dodatkowym atutem.

Wyniki przeprowadzonych badań oraz zdjęcia wykonane przez uczestniczki/ów zostana wkrótce opublikowane na stronie www.csr-haus.pl, poświęconej inicjatywie Corporate Social Responsibility dla Górnego Śląska.

"Szkoła Letnia CSRegion" została zrealizowana dzięki finansowemu wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta oraz Fundacji Roberta Boscha, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Samorządu Miasta Gliwice.

W razie pytań odnośnie zakończonego projektu do dyspozycji pozostaje menedżerka projektu, p. Agata Kamińska, e-mail: agata.kaminska@haus.pl lub asystentka, p. Iwona Ignasiak, e-mail: mlodziez@haus.pl, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice, tel. (32) 232 49 02 wew. 120, fax. (32) 232 49 01.

Corporate Social Responsibility (społeczna odpowiedzialność biznesu, w skrócie: CSR, odpowiedzialny biznes) to strategia biznesowa i zarazem filozofia prowadzenia działalności gospodarczej, polegająca na podejmowaniu przez przedsiębiorstwa dobrowolnych zobowiązań etycznych, społecznych i ekologicznych, wykraczających poza normy obowiązującego prawa i czysty zysk ekonomiczny. Corporate Social Responsibility, poprzez inicjowanie współpracy między trzema sektorami: biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych, stanowi skuteczny instrument zarządzania regionem (tu: Górnego Śląska) i prowadzi do wzrostu jego konkurencyjności.

 

 

 

Partnerzy projektu:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach

Wyższa Szkoła Nauk i Sztuk Stosowanych w Getyndze« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej