Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Język niemiecki jako pomocniczy język urzędowy w gminach i powiatach województwa opolskiego"


Inauguracyjm, dwudniowym seminarium w dniach 12-13 grudnia 2006 r., rozpoczęliśmy realizację projektu: "Język niemiecki jako pomocniczy język urzędowy w gminach i powiatach województwa opolskiego".

Celem projektu jest zaznajomienie wybranej grupy polityków samorządowych z terenów, na których mieszka mniejszość niemiecka, z możliwością wprowadzania w życie zapisów Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. W świetle ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, jednym z najważniejszych praw mniejszości jest prawo do posługiwania się swoim językiem ojczystym. Szczególnie istotny dla polityki komunalnej jest zapis o stosowaniu języka mniejszości jako języka pomocniczego w urzędach. Wprowadzenie wyżej wymienionego zapisu jest wielkim wyzwaniem dla polityków samorządowych województwa opolskiego, bowiem jego sprawne urzeczywistnienie stawia nowe wyzwania: przede wszystkim językowe, ale również finansowe.

W organizowanym przez DWPN cyklu szkoleń pragniemy przekazać uczestnikom wiedzę na temat historii społeczno-kulturalnej Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych, w tym miejsca mniejszości niemieckiej na mapie naszego regionu.

Na całość projektu składać się będzie siedem dwudniowych spotkań szkoleniowych, których sednem będą wykłady z zakresu kulturalnej i językowej różnorodności na Górnym Śląsku oraz nauka specjalistycznego języka niemieckiego.

Kontakt i bliższe informacje:

Beata Woźniak, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, Opole. Tel.: (077) 40 25 105, e-mail: beata.wozniak@haus.pl« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej