Logo DWPN 1%

Debata z cyklu "Quo vadis, Europo?"
Dodaj do ulubionychUnia Europejska pod przewodnictwem Niemiec, Niemcy pod przewodnictwem kobiety - debata o roli kobiet w europejskim życiu publicznym

12 marca 2007 roku, godz.11.00, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, Gliwice

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach przystępuje do organizacji pierwszej w tym roku debaty z cyklu "Quo vadis, Europo?" będącej kontynuacją zeszłorocznych spotkań pod tym samym tytułem. Debaty już od trzech lat są dobrą okazją dla mieszkanek i mieszkańców regionu do spotkania z osobistościami z polskiego i niemieckiego świata nauki i polityki związanego z Unią Europejską i porozmawiania na tematy dotykające najbardziej aktualnych problemów politycznych, społecznych i gospodarczych, a w tym przede wszystkim spraw i wyzwań dotyczących Unii Europejskiej, miejsca i roli Polski oraz Niemiec w jej strukturach oraz stosunków polsko-niemieckich w ramach członkostwa w Unii Europejskiej.

Udział kobiet w życiu publicznym wciąż jeszcze jest w Polsce dużo mniejszy niż udział mężczyzn i dla wielu osób bardzo nieoczywisty. Dzieje się tak mimo gwarancji prawnych dotyczących równości praw i szans obu płci w różnych dziedzinach życia, znajdujących się zarówno w prawie polskim, jak i w obowiązujących Polskę, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, dokumentach międzynarodowych.

Celem najbliższej debaty, zaplanowanej na 12 marca 2007 roku, jest omówienie problematyki obecności kobiet w życiu publicznym, a tym samym - w procesach decyzyjnych, w odniesieniu do doświadczeń polskich i niemieckich oraz w kontekście członkostwa obu krajów w Unii Europejskiej. Chcielibyśmy również zapoznać uczestniczki i uczestników debaty z działaniami, jakie podejmuje Unia Europejska w celu promocji udziału kobiet w procesach decyzyjnych. Debata na ten temat jest szczególnie ważna w kontekście trwającego właśnie Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich.

W debacie udział wezmą:dr Monika Ksieniewicz - Koordynatorka Współpracy Międzynarodowej, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,Elke Schilling - była Sekretarz Stanu w rządzie Landu Saksonia-Anhalt, trenerka gender mainstreaming, Jolanta Plakwicz - Fundacja PSF Centrum Kobiet, była członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,Kinga Lohmann - Dyrektorka, Koalicja Karat.

W związku z ograniczoną ilością miejsc, prosimy o potwierdzenie lub zgłoszenie chęci uczestnictwa do 9 marca br. drogą mailową lub telefonicznie.« wsteczKONTAKT
Małgorzata Jonczy-Adamska,

tel. 032 232 49 02 wew. 114,

fax 032 232 49 01,

e-mail: malgorzata.jonczy@haus.pl

DO POBRANIA

Szczegółowy program debaty

PARTNERZY

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische ZusammenarbeitFundacja im. Friedricha Naumanna

 

Patronat medialny:

Nowiny Gliwickie