Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychII warsztat w ramach IV edycji "Kuźni Młodych Liderów"


W dniu 15 grudnia 2007 r. odbyło się uroczyste zakończenie IV edycji projektu "Kuźnia Młodych Liderów", realizowanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce w okresie od października 2006 do grudnia 2007 r.

Celem projektu "Kuźnia Młodych Liderów" było przygotowanie młodzieży mniejszości niemieckiej do jej aktywnego udziału w życiu społeczno-kulturalnym swego regionu, a także do przejmowania odpowiedzialności za swoje środowisko lokalne. Szczególne znaczenie miało w tym miejscu przekazanie młodzieży wiedzy oraz praktycznych umiejętności, a także kształtowanie ich osobowości, co umożliwi młodym ludziom - aby jako przedstawiciele mniejszości niemieckiej - zachowując i rozwijając swoją tożsamość kulturową - mogli włączyć się w swym regionie w proces budowania społeczeństwa obywatelskiego.

W IV edycji projektu "Kuźnia Młodych Liderów" wzięła udział grupa dwudziestu pięciu aktywnych młodych ludzi w wieku od 18 do 28 lat, wywodzących się z Województwa Opolskiego oraz Śląskiego. Grupa ta została wyłoniona w ramach kilkustopniowego procesu rekrutacyjnego.

W ramach projektu zostały przeprowadzone trzy spotkania warsztatowe oraz cztery seminaria, obejmujące następujące zakresy tematyczne:

- 14-15 października 2006 r. - Warsztat I nt.: "Moje miejsce i rola w grupie", Łubowice;
- 18-19 listopada 2006 r. - Seminarium I nt.: "Polskie i międzynarodowe ustawodawstwo względem mniejszości narodowych i etnicznych", Gliwice;
- 2-3 grudnia 2006 r.
- Seminarium II nt.: "Niemcy na Górnym Śląsku. Uwarunkowania historyczne i tło  polityczne. Charakterystyka i tożsamość mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku", Suchy Bór;
- 14-15 kwietnia 2007 r.- Warsztat II nt.: "Planowanie projektów i pozyskiwanie środków na ich realizację", Suchy Bór;
-26-27 maja 2007 r. - Seminarium III nt.: "Mniejszość niemiecka w Polsce - teraźniejszość i zadania na przyszłość", Gliwice;
- 9-10 czerwca 2007 r. - Warsztat III nt.: "Sztuka wystąpień publicznych", Kamień Śląski;
- 17-18 listopada 2007 r. - Seminarium IV nt.: "Działalność społeczno-kulturalna oraz polityczna mniejszości niemieckiej w Polsce", Suchy Bór.

Podczas tych dwudniowych spotkań zostały omówione następujące zagadnienia:

Podstawowe zagadnienia dotyczące mniejszości narodowych. Wybrane zagadnienia dotyczące historii regionu i krajoznawstwa

 1. Mniejszości narodowe i etniczne między segregacją, asymilacją a integracją.
 2. Międzynarodowe standardy ochrony i wspierania mniejszości narodowych. Dlaczego mniejszości potrzebują pozytywnej dyskryminacji? Instytucje, organizacje powołane do ochrony mniejszości.
 3. Polskie prawodawstwo względem ochrony mniejszości narodowych.
 4. Realizacja zapisów Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r.
 5. Mniejszość niemiecka na Górnym Śląsku - aspekty polityczne, historyczne i aktualna problematyka.
 6. Tożsamość kulturowa - symbolika narodowa.
 7. Sytuacja mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku - rozwój demograficzny, poziom wykształcenia, udział w życiu publicznym, migracja zarobkowa.
 8. Mniejszość niemiecka pomostem w stosunkach polsko-niemieckich na przykładzie partnerstw komunalnych.
 9. Polityka wspierania mniejszości niemieckiej ze strony rządu Niemiec oraz Polski.

Struktury mniejszości w Polsce

 1. Organizacje polityczne mniejszości niemieckiej w Polsce (Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego, Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Polsce).
 2. Instytucje celowe mniejszości niemieckiej w Polsce (Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, Pro Futura, Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Jugendforummłodych)

Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

 

 

Kontakt:
Wszelkie informacje związane z realizacją projektu "Kuźnia Młodych Liderów" można uzyskać pod adresem:
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
p. Aldona Janowska
ul. 1 Maja
13/2, 45-068 Opole
tel.: (77) 40 25 105, faks: (77) 40 25 115« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej