Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychDr Christoph Bergner, gościł w gliwickiej siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.


Dr Christoph Bergner, Pełnomocnik Rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. Wysiedleńców i Mniejszości Narodowych, gościł w gliwickiej siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W dniu 12 kwietnia br., w gliwickiej siedzibie DWPN miało miejsce spotkanie z przebywającym z trzydniową wizytą w Polsce dr Christophem Bergnerem, Pełnomocnikiem Rządu RFN ds. Wysiedleńców i Mniejszości Narodowych.

Na popołudniowym spotkaniu obecni byli również: dr Helmut Schöps, Konsul Generalny RFN we Wrocławiu, dr Anneliese Bergner, Frank Willenberg, Kierownik Referatu M II, Ernst Stehl, Kierownik Referatu M II 2, dr Aleksander Schumacher, Referent w Biurze Sekretarza Generalnego, Ludwik Neudorfer, Wicekonsul RFN w Opolu, Leonard Malcharczyk, Wicekonsulat RFN w Opolu oraz Zbigniew Jezierski, Konsul Honorowy RFN w Gliwicach.

Honory gospodarza spotkania pełnił p. Ryszard Galla, Prezes Zarządu DWPN oraz poseł na Sejm RP. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej reprezentowali ponadto: Marcin Wiatr, p.o. dyrektora generalnego DWPN oraz Barbara Waluś, Kierownik Referatu ds. Stosunków Polsko-Niemieckich w opolskie siedzibie Domu a także Wiktor Pawlik, Członek Zarządu DWPN.

Stale pogłębiany dialog między mniejszością a większością, a także rozwój mniejszości niemieckiej w kontekście istoty zachowania i rozwijania wielokulturowych tradycji regionu Górnego Śląska i współpracy polsko-niemieckiej na rzecz jego rozwoju, jest jednym z priorytetowych celów działalności Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dlatego też wizyta dr. Christopha Bergnera w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej była ważną okazją do rozmowy nad rolą i miejscem Domu na mapie Górnego Śląska w kontekście znaczenia partnerstwa polsko-niemieckiego w jednoczącej się Europie.

 « wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej