Logo DWPN 1%

Debaty oksfordzkie
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej i Forum Szkolnych Klubów Europejskich serdecznie zapraszają do udziału w organizowanym już po raz ósmy cyklu debat oksfordzkich dla młodzieży z województw śląskiego i opolskiego. Projekt jest wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.Celem debat oksfordzkich jest umożliwienie młodym ludziom aktywnego działania na rzecz wspierania idei zjednoczenia europejskiego, pracy nad budowaniem własnych postaw obywatelskich oraz zaangażowania w kwestie przyszłości Unii Europejskiej. Istotnym elementem tegorocznych debat będzie refleksja nad bieżącymi wydarzeniami społeczno-politycznymi w Niemczech, Polsce oraz Unii Europejskiej, w tym m. in. niemiecką prezydencją w Unii Europejskiej, rozszerzeniem UE o Rumunię i Bułgarię i 50-leciem podpisania Traktatów Rzymskich.

W bieżącym roku szkolnym zaprosiliśmy szkoły z województwa śląskiego i opolskiego do współorganizacji debat u siebie. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń oraz propozycji przygotowany został poniższy kalendarz spotkań. Trzy spotkania odbędą się tradycyjnie w gliwickiej siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, natomiast pozostałe - w wybranych szkołach województwa śląskiego:

20 marca (wtorek), miejsce: VIII LO im. Marii Skłodowskiej Curie w Katowicach, ul. 3-go Maja 42Prawa mniejszości narodowych w Unii Europejskiej na przykładzie mniejszości niemieckiej w Polsce. Czy prawa mniejszości narodowych w Polsce powinny być większe?

31 marca (sobota), miejsce: DWPN, godz. 11.00 - 13.00Czy prezydencja Niemiec w Unii Europejskiej polepszy stosunki polsko-niemieckie?

21 kwietnia (sobota), miejsce: DWPN, godz. 11.00 - 13.00Czy program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" to właściwy sposób na kształtowanie postaw młodzieży w kontekście wartości UE?

19 maja (sobota), miejsce: DWPN, godz. 11.00 - 13.00 Czy wartości i cele, które przyświecały utworzeniu EWG w 1957 roku, są nadal ważne dla przyszłości Unii Europejskiej?

11 czerwca (poniedziałek), miejsce: Gimnazjum nr 8 im. S. Ligonia w Rudzie Śląskiej, ul. Ks. Lexa 14. Czy włączenie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej zmieni pozycję i znaczenie Polski w Unii Europejskiej?

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w debatach i swobodnego wyrażania opinii na zaproponowane w tym roku tematy. Przypominamy osobom zainteresowanym udziałem w projekcie o obowiązku wcześniejszego zgłaszania uczestnictwa w każdym spotkaniu u p. Marzeny Karch, tel.: (032) 232 49 02, fax: (032) 232 49 01, e-mail: marzena.karch@haus.pl

Mamy nadzieję, że dzięki poruszanej tematyce i aktywnym uczestnictwie w spotkaniach dyskusyjnych młodzież będzie świadomie obserwować procesy zachodzące w jednoczącej się Europie, a w przyszłości aktywnie partycypować w kształtowaniu jej przyszłości.

 

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej