Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Doradztwo w zakresie umiędzynaradawiania (internacjonalizacji) działalności przedsiębiorstw" (INCO) (Internationalization Consulting)


Współpraca europejska dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 

Bazując na wynikach przeprowadzonego badania ankietowego partnerzy projektu zidentyfikowali potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsultantów w zakresie umiędzynaradawiania działalności przedsiębiorstw. Znajomość ww. potrzeb posłużyła do stworzenia międzynarodowego i uniwersalnego programu szkolenia.

Zawartość merytoryczna szkolenia została ujęta w pięciu modułach:

 • Międzynarodowe strategie wejścia na rynek,
 • Angielski jako język biznesu,
 • Zarządzanie międzynarodowymi projektami,
 • Zarządzanie międzykulturowe,
 • Główne zagadnienia doradztwa w zakresie umiędzynaradawiania działalności przedsiębiorstw oraz prawo międzynarodowe.

Program szkolenia INCO jest przykładem blended learning, który ma na celu ułatwienie zainteresowanym uczestniczenia w kursie oraz uczenia się. Materiał szkoleniowy został podzielony pomiędzy tradycyjne formy nauczania i samodzielną naukę. Ta ostatnia metoda wspierana jest przez naukę online (tzw. e-learning).

Po uprzedniej rejestracji uczestników, w styczniu 2006 roku rozpoczęło się testowanie programu pilotażowego. Konspekty dotyczące wszystkich modułów zostały napisane przez uznanych specjalistów z całej Europy i nie tylko. Ci sami eksperci podjęli się również przeprowadzenia pilotażowego kursu oraz pracy z uczestnikami kursu online, a także wspierania ich podczas całego procesu nauki. Eksperci ci to:

 • dr Joseph Pistrui - profesor, Instituto de Empresa, Madryt, Hiszpania,
 • dr Paolo Vergnani - profesor uniwersytecki, Uniwersytet w Bolonii, Uniwersytet w Ferrarze, Włochy,
 • dr Mihaly Gorog - profesor, wydział ekonomii, Uniwersytet Corvinius, Budapeszt, Węgry,
 • dr Vito Bobek - profesor, wydział ekonomii i biznesu, Uniwersytet w Mariborze, Słowenia.

Aby przekazać uczestnikom szkolenia jak najwięcej wiadomości praktycznych, do współpracy zaproszono również doświadczonych profesjonalistów w zakresie konsultingu i prawa międzynarodowego - dr Ilse Ennsfellner, Gregora Merlini oraz Martina Pechera.

Kursy pilotażowe odbywają się w trzech lokalizacjach: w Budapeszcie, Grazu i Rzymie. Zgłoszenia nadeszły z prawie całej Europy - z Austrii, Niemiec, Węgier, Włoch, Luksemburga, Macedonii, Norwegii, Polski, Słowacji i Hiszpanii. W pierwszej części szkolenia pilotażowego wzięło udział w sumie 56 osób.

Aktualnie trwa drugi etapu szkolenia pilotażowego. Pod koniec maja br. (najpóźniej w czerwcu) odbędą się egzaminy końcowe. Pomimo tego, że uczestnicy są dopiero w połowie kursu a trening oparty na pracy w sieci dopiero się rozpoczął, konsorcjum otrzymało już wiążące informacje zwrotne i z radością oznajmia, iż program odniósł spory sukces. Uczestnicy są szczególnie zadowoleni z:

 • praktycznej wiedzy użytecznej w życiu zawodowym,
 • nowych możliwości pracy w sieci,
 • wielu nowych i użytecznych informacji,
 • możliwości wzbogacenia technicznego języka angielskiego,
 • kompleksowych rozwiązań,
 • dynamiki i dyskusji w grupie,
 • różnych trenerów i różnorodnych podejść.

Rezultaty kursu będą mieć wielki wpływ na przyszły kształt programu INCO. Konsorcjum planuje finalizację konspektu, jego zawartości i metod testowania w drugiej połowie 2006 roku kładąc główny nacisk na wymiar praktyczny informacji dotyczącej umiędzynaradawiania, zapewniając tym samym bardziej miarodajną ocenę oraz większą spójność pomiędzy modułami. W najbliższej przyszłości będzie możliwość wzięcia udziału w kursie INCO we wszystkich krajach, na których terenie działają organizacje członkowskie konsorcjum.

Konsorcjum regularnie publikuje informacje o postępie w realizacji projektu. Osoby zainteresowane dalszymi szczegółami zapraszamy na stronę https://www.fh-joanneum.at/inco lub prosimy o przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: inco@fh-joanneum.at

Informacji o projekcie dotyczących jego polskiej części udziela p. Anna Antoniak -Tannenberg, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej , tel. (32) 2324902, fax: (32) 2324901, e-mail: anna.antoniak@haus.pl

 

Ogólny opis projektu

Informacje dotyczące szkolenia pilotażowego

  

Pomocy w rozpowszechnianiu informacji o projekcie udziela PAIiIZ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej