Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychDrugi tom z serii "Pamiętniki Śląskie" zatytułowany "Trzy relacje podróży po Śląsku w XVIII i XIX wieku"


Staraniem Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej przy współpracy z Fundacją Zamek Chudów ukazał się drugi tom cyklu wydawniczego "Pamiętniki Śląskie". W publikacji tej przywołane zostały trzy relacje z podróży po Śląsku, jakie miały miejsce w XVIII i XIX wieku. To wyjątkowe wydawnictwo ukazuje ówczesny Śląsk - Śląsk na początku przemian zmierzających do uczynienia go jednym z najbardziej zindustrializowanych obszarów Europy. Stajemy się niejako świadkami szeregu transformacji, jakie zaszły w życiu mieszkańców tego regionu, kształtujących ich otoczenie, historię i osobiste losy.

Pierwszy tom cyku "Pamiętniki Śląskie" prezentował piętnastowieczną relację Piotra Rindfleischa z wyprawy do Ziemi Świętej. W tomie drugim pragniemy zaprosić Państwa do lektury opowiadającej o osiemnastowiecznym Śląsku widzianym oczyma zagranicznych podróżników. Wśród relacji znalazły się: Podróż przez Górny Śląsk Jacquesa Bernardyna de Saint-Pierre oraz anonimowe Opowiadania albo podróże jednego Kosmopolity i Podróże dla przyjemności przez Górny Śląsk, które na potrzeby niniejszej publikacji zostały opracowane na podstawie arcydzieł literatury pamiętnikarskiej (podróżniczej) zgromadzonych w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Jak pisze we wstępie Jarosław Szymański: "Te barwne i niemal zupełnie zapomniane opisy są dziś źródłami historii, a zarazem dokumentami wrażeń i refleksji ich autorów. Publikowane w niniejszej książce odsłaniają wielobarwny obraz Śląska przełomu XVIII wieku i XIX wieku, przenosząc czytelnika w krainę epoki oświecenia, będącą miejscem starcia sił postępu i feudalnego "starego reżimu", naturalnej filozofii i starych dogmatów, krainę rozwoju przemysłu i nowych idei. Czytając je odczuć można śląski klimat "nowej epoki schyłku starego świata", a zarazem poznać codzienne zajęcia i troski żyjących tam wówczas ludzi".

Prócz bezpośrednich relacji zagranicznych podróżników w książce zamieszczono dwa teksty naukowe poświęcone oświeceniowym podróżom oraz obrazowi Górnego Śląska utrwalonemu w niemieckiej literaturze tamtego czasu; są to: Podróże po Europie w XVIII wieku Małgorzaty Kowalczyk oraz Obraz Górnego Śląska w niemieckojęzycznej literaturze i publicystyce XVIII i XIX wieku Jürgena Joachimsthalera. Teksty te w doskonały sposób korespondują z trzema przywołanymi relacjami będąc ich dopełnieniem oraz niejednokrotnie wyjaśnieniem ich poszczególnych fragmentów. Trzy relacje z podróży po Śląsku w XVIII i XIX wieku to publikacja bogata nie tylko merytorycznie, ale także uposażona w przepiękne ilustracje, prezentujące wizerunki poszczególnych śląskich miast z przełomu wieków.

Zapraszamy Państwa do lektury drugiego tomu "Pamiętników Śląskich" zatytułowanego Trzy relacje z podróży po Śląsku w XVIII i XIX wieku oraz jednocześnie do zapoznania się z tomem pierwszym pt. Pielgrzymka Piotra Rindfleischa z Wrocławia do Ziemi Świętej w 1496 roku. Ideę przewodnią serii "Pamiętników Śląskich"

Cena publikacji Trzy relacje z podróży po Śląsku w XVIII i XIX wieku: 40 zł

Kontakt: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Referat Kultury: E. Więcek, K. Sekuła, K. Zawada.

Szczegółowe informacje w sprawie publikacji: Ksymena Zawada, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice, tel. (0-32) 232 49 02 wew. 224, fax (0-32) 232 49 01 e-mail: ksymena.zawada@haus.pl« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej