Logo DWPN 1%

Wybrane projekty
Dodaj do ulubionych  Seminarium Śląskie
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej od momentu swego powstania realizuje projekty, które przyczyniają się do szeroko pojętego dialogu polsko-niemieckiego oraz podniesienia świadomości społecznej mieszkańców Śląska, mniejszości niemieckiej, jak i polskiej większości.
więcej »

  ”Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej realizuje we współpracy z władzami samorządowymi powiatów i gmin województwa opolskiego i śląskiego oraz z lokalnymi organizacjami mniejszości niemieckiej projekt „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin” od momentu swego istnienia, czyli od 1998 roku.
więcej »

  „Mosty Dialogu”
Projekt „Mosty Dialogu” powstał w 2010 r. kiedy to Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, podjął inicjatywę uhonorowania ludzi, instytucji, którzy od lat mimo wielu przeciwności i trudności kultywują wielokulturowe dziedzictwo Śląska. Plebiscyt „MOSTY DIALOGU” był plebiscytem, którego jeszcze na Górnym Śląsku nie było.
więcej »

  „Bilingua – łatwiej z niemieckim” Kampania na rzecz dwujęzyczności polsko-niemieckiej
Język niemiecki jest jednym z podstawowych języków europejskich - odgrywa on istotne znaczenie zarówno w dziedzinie kultury, jak również w szeroko pojętym życiu gospodarczym. Znajomość języka niemieckiego stanowi doskonały atut każdego młodego człowieka, który podczas poszukiwania pracy może przesądzić o jego sukcesie zawodowym. Szczególne znaczenie ma to na Górnym Śląsku – regionie, który swoje korzenie ma zarówno w języku polskim, czeskim jak i niemieckim.
więcej »

  „Archiwum Historii Mówionej www.e-historie.pl”
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej od 2009 r., realizuje we współpracy z Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce projekt „Archiwum Historii Mówionej www.e-historie.pl”.
więcej »

  Dziadek z Wehrmachtu
„Dziadek z Wehrmachtu” - Projekt wystawienniczy. Nagrania i archiwizacji wspomnień byłych żołnierzy Wehrmachtu pochodzących z terenów Polski              
więcej »

  Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska
Od 2005 roku Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje corocznie na Górnym Śląsku Polsko-Niemiecką Akademię Dziennikarską.      
więcej »

  Regionalny Trójkąt Weimarski
Regionalny Trójkąt Weimarski to trójstronne porozumienie między Województwem Śląskim, Północną Nadrenią-Westfalią w Niemczech oraz Nord-Pas de Calais we Francji, mające na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój społeczno-gospodarczy i współpracę trzech regionów.            
więcej »

  "Kuźnia Młodych Liderów”
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej od lat wspiera aktywność i działania młodzieży mniejszości niemieckiej mające na celu rozwijanie i kształtowanie młodzieżowych struktur organizacyjnych, dlatego w 2002 roku rozpoczął realizację projektu „Kuźnia Młodych Liderów”, skierowanego do młodzieży mniejszości niemieckiej, w wieku od 18 – 30 lat, z Województwa Opolskiego oraz Śląskiego i do roku 2013 zrealizował sześć edycji tego projektu.
więcej »

  Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3.
Celem projektu jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest realizowany od 01.07.2014 do 31.12.2015.
więcej »HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej