Logo DWPN 1%

Publikacja
Dodaj do ulubionychObraz Górnego Śląska i fenomen granicy w twórczości Horsta Bienka


Pozycja ta jest pierwszą publikacją poświęconą wybranym wątkom życia i twórczości gliwickiego pisarza. Horst Bienek był człowiekiem polsko-niemieckiego pogranicza, który wbrew wielu przeciwnościom losu oraz niedogodnym okolicznościom politycznym dążył do zbliżenia Polaków i Niemców na Górnym Śląsku. Głęboko rozumiał i szanował górnośląską specyfikę, dlatego odwoływał się do różnorodnej kultury języków, mentalności, postaw oraz tożsamości, które niegdyś stanowiły - i nadal stanowią - o wielokulturowej tradycji górnośląskiego pogranicza. Często podkreślał, że przyszłość tego regionu będzie zależała od pokojowego współistnienia kultur i tożsamości obecnych na Górnym Śląsku, od wzajemnego zainteresowania jego przestrzenią kulturową i od prawdziwie partnerskiej współpracy.

Autorzy opracowanego tomu artykułów, kreślą sylwetkę i życie pisarza, koncentrują uwagę na mniej znanych, niekiedy zapomnianych aspektach jego twórczości. Chodzi z jednej strony o topografię górnośląskiego pogranicza, z drugiej o fenomen granicy, kwestię tożsamości Górnoślązaków, ich języka oraz powikłanych losów. Problemy te, ukazane na szeroko zakreślonym tle społeczno-historycznym i w nawiązaniu do współczesnej recepcji książek Horsta Bienka, pozwalają spojrzeć inaczej na jego pisarstwo i wyłuskać z tkanki fabularnej powieści wiele aktualnych przesłań i treści.
Publikacja w języku polskim.

Dostępne w księgarni HAUSBOOKS.pl

« powrót do listy


NEWSLETTER


HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego